Nokia 5228 - Om Filbehandling

background image

Om Filbehandling

Velg Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..
Med filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer på enheten,

minnekortet eller en kompatibel ekstern disk.
Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hvilket minne du velger.