Nokia 5228 - Antenneplasseringer

background image

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når

enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på

kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden

reduseres.

Mobilantenne

Bluetooth-antenne