Nokia 5228 - Frakoblet-profil

background image

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse

mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-

kort.
Aktivere Frakoblet-profilen — Trykk kort på av/på-tasten, og velg Frakoblet.
Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket.

Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket.

Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-

mappen slik at de kan sendes senere.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke

andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig

Enheten

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

29

background image

å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal

ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst,

taster du inn låsekoden.