Nokia 5228 - Enhetsoppdateringer

background image

Enhetsoppdateringer

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..
Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få

konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise

gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle

eksisterende serverprofiler.
Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra

tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse

konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre

innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.
Hvis du vil koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten,

velger du Valg > Serverprofiler, en profil og Valg > Start konfigurering.
Hvis du vil opprette en serverprofil, velger du Valg > Serverprofiler > Valg >

Ny serverprofil.
Hvis du vil slette en serverprofil, velger du profilen og Valg > Slett.