Nokia 5228 - Innstillinger for ekstrautstyr

background image

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr.
Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til

enheten.
Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:
Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et

bestemt kompatibelt ekstrautstyr til enheten.

Automatisk svar — Velg om du vil at enheten automatisk skal svare på et

innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til Ett pip eller

Lydløs, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi om lysene skal være på etter tidsavbruddet.
De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrautstyr.