Nokia 5228 - Deg selv på bildet — selvutløser

background image

Deg selv på bildet — selvutløser

Bruk selvutløseren til å ta et bilde med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på

bildet.
Hvis du vil angi forsinkelsen for selvutløseren, velger du > og ønsket

forsinkelse før bildet tas.
Hvis du vil aktivere selvutløseren, velger du Aktiver. Stoppeklokkeikonet på

skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar

bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.
Hvis du vil slå av selvutløseren, velger du > > .

Tips: Velg 2 sekunder for å holde hånden stødig når du tar et bilde.