Nokia 5228 - Spille inn videoklipp

background image

Spille inn videoklipp

1. Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du og videomodusen

.

Kamera

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

75

background image

2. Trykk utløsertasten eller klikk for å begynne å spille inn video. Et rødt

innspillingsikon vises, og du hører en lyd.

3. Du kan når som helst stanse innspillingen midlertidig ved å velge Pause. Velg

Fortsett for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker

noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Bruk zoometasten på enheten til å zoome inn eller ut av motivet.

4. Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i

Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp er ca. 30 sekunder med delekvalitet

og 90 minutter med andre kvalitetsinnstillinger.