Nokia 5228 - Handlinger for berøringsskjermen

background image

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Hvis du vil åpne et program eller et annet element på berøringsskjermen, klikker

du vanligvis på det med fingeren eller med pennen. Hvis du vil åpne følgende

elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.

Viktig: Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med

denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder

for enheten, og kan ødelegge navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i

navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss

gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.
● Listeelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under

Meldinger

Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket.

Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

● Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
● Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri.

Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir

merket. Hvis du vil se alternativene som er tilgjengelige for elementet, velger du

Valg eller, hvis det er tilgjengelig, et ikon på verktøylinjen.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved

å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis flere elementer skal velges etter

hverandre, er menyelementene du må velge, atskilt med piler. Hvis du vil velge

Valg > Brukerveiledning, klikker du Valg, og deretter klikker du

Brukerveiledning.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren eller pennen på skjermen og dra den over skjermen.

Hvis du vil bla opp eller ned på en webside, drar du siden med fingeren eller pennen.

Komme i gang

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

23

background image

Stryk

Du stryker ved å dra fingeren eller pennen raskt mot høyre eller venstre på skjermen.

Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre

eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.
Stryke for å låse opp berøringsskjermen — Du

låser opp berøringsskjermen ved å trykke på av/på-

tasten eller menytasten, og stryke fra høyre mot

venstre.
Stryke for å låse opp berøringsskjermen og slå av

lyden på et anrop — Du låser opp berøringsskjermen uten å besvare et anrop ved

å stryke fra høyre til venstre. Ringetonen slås automatisk av. Du besvarer et anrop

ved å trykke på anropstasten. Du avviser anropet ved å trykke på avslutningstasten.
Stryke for å besvare et anrop — Du svarer på et innkommende anrop ved å stryke

fra venstre mot høyre.
Stryke for å stoppe en alarm — Du slår av en alarm som ringer, ved å stryke fra

venstre mot høyre. Du setter alarmen i slumremodus ved å stryke fra høyre mot

venstre.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på

blafeltet.
I noen listevisninger kan du bla ved å plassere fingeren eller pennen på et

listeelement og dra opp eller ned. Hvis du vil bla gjennom kontakter, plasserer du

fingeren eller pennen på en kontakt og drar opp eller ned.

Tips: Hvis du vil vise en kort beskrivelse av et ikon, plasserer du fingeren eller

pennen på det. Det finnes ikke beskrivelser tilgjengelig for alle ikoner.

Bakgrunnslys på berøringsskjermen

Bakgrunnslyset på berøringsskjermen blir slått av etter en viss periode uten

aktivitet. Klikk på skjermen hvis du vil slå på bakgrunnslyset.

Komme i gang

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

24

background image

Hvis berøringsskjermen og -tastene er låst, blir ikke bakgrunnslyset slått på når du

klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på

låsbryteren.