Nokia 5228 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er

lavt, gjør du følgende:
1. Koble laderen til et strømuttak.

Komme i gang

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

17

background image

2. Koble laderen til enheten.

3. Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra

enheten og så fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du

kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet,

kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan

bruke telefonen.

Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som

er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

Komme i gang

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

18