Nokia 5228 - Lagre og redigere navn og numre

background image

Lagre og redigere navn og numre

1. Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, velger du .
2. Klikk i et felt for å legge inn informasjon i feltet. Du lukker tekstinntastingen ved

å velge . Fyll ut ønskede felt, og velg Utført.

Hvis du vil redigere kontakter, velger du en kontakt og Valg > Rediger.