Nokia 5228 - Begynne å chatte

background image

Begynne å chatte

Velg Meny > Programmer > Chat.
1. Velg tjenesten eller tjenestene du vil bruke til chatting, og velg deretter

Fortsett.
Du kan logge på og chatte i flere tjenester samtidig. Du må logge på hver tjeneste

separat.

2. Velg kontakten du vil chatte med, i kontaktlisten.

Du kan ha pågående samtaler med flere kontakter samtidig.

Få mer informasjon — Velg valgikonet og det ønskede alternativet.

8. Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

Velg Meny > Innstillinger og Personlig > Temaer.
Du kan bruke temaer til å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbilde

og hovedmenyoppsett.
Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du

Generelle. Hvis du vil forhåndsvise et tema før du aktiverer det, blar du til temaet

og venter noen sekunder. Hvis du vil aktivere temaet, velger du Valg > Angi. Det

aktive temaet blir angitt med .
Hvis du vil endre oppsettet for hovedmenyen, velger du Meny.