Nokia 5228 - Tekstmeldingsinnstillinger

background image

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding.
Velg blant følgende:
Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å

sende tekstmeldingene.

Tegnkoding — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der

det er tilgjengelig, velger du Redusert støtte.

Motta rapport — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for

meldingene (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å

sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis

meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen

fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om

meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Meldinger

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

59

background image

Svar via samme sentral — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved

hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger

(nettverkstjeneste).