Nokia 5228 - Vise meldinger på et SIM-kort

background image

Vise meldinger på et SIM-kort

Velg Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger.
Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.
1. Velg Valg > Merk/fjern merking > Merk eller Merk alt for å merke meldinger.
2. Velg Valg > Kopier. En mappeliste åpnes.
3. Hvis du vil starte kopiering, velger du en mappe. Åpne mappen hvis du vil vise

meldingene.