Nokia 5228 - Direkteavspilling av video

background image

Direkteavspilling av video

Velg Meny > Programm. > Videosenter.
Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-

direkteavspilling. Velg Dir.avsp. video for å vise og administrere matinger.
Velg Valg, og velg blant følgende:
Dir.avsp.abonnementer — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Velg Via Videokatalog for

å velge en mating fra tjenestene i videokatalogen.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Behandle kontoalternativene for en bestemt mating, hvis

tilgjengelig.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en mating, velger du en mating fra

listen.