Nokia 5228 - Områder med eksplosjonsfare

background image

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike

områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade

eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner.

Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske

anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel,

men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå

av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av

kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for

eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av

kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for

å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

125