Nokia 5228 - Små barn

background image

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene

utilgjengelig for små barn.