Nokia 5228 - Anropslogg

background image

Anropslogg

Velg Meny > Logg og Anropslogg.
Velg Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller Oppringte numre for å vise

ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i

startskjermen.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

Ring — Ring ønsket kontakt.

Opprett melding — Send en melding til ønsket kontakt.

Åpne Kontakter — Åpne kontaktlisten.

Velg Valg og fra følgende:
Lagre i Kontakter — Lagre det merkede telefonnummeret fra en anropslogg i

kontaktene dine.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Slett en merket hendelse fra den valgte listen.

Innstillinger — Velg Loggvarighet og hvor lenge

kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger Ingen logg,

lagres ingen informasjon i loggen.