Nokia 5228 - Talepostkasse

background image

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du Telefon

startskjermen og velger og holder inne 1.
1. Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du Meny >

Innstillinger og Telefoni > E-postk. for anr., en postkasse og Valg > Endre

nummer.

Ringe

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

35

background image

2. Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg

OK.