Nokia 5228 - Om enheten

background image

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i

nettverkene GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Ta kontakt med

tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.
Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt

for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger,

tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare

tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og

beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java

Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen

sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.
Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters

nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning

til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og

innhold.

Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn

alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake

forstyrrelser eller fare.
Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale

skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold

kopieres, endres eller overføres.
Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer

detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er

kompatible.
Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Sikkerhet

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

8