Nokia 5228 - Stikkordregister

background image

Stikkordregister

A

alarm

kalendernotat 98

anrop 34

alternativer under 35

avvise 36

innstillinger 114

konferanse 36

mottatt 39

ringe på nytt 114

sperre

Se tillatte numre

svare 36

tapt 39

utgående 39

varighet 40

anropslogg 40

anropsvarighet 40

anrop venter 37

antenner 29

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 97

avslå anrop 36

avstandssensor 34

avvise anrop

Se avslå anrop

B

bakgrunnsbilde 62

batteri

sette inn 15

spare strøm 12

berøringsskjerm 23, 34, 43, 46

bilder 79

kopiere 26

Se kamera

blogger 84

Bluetooth 89, 91

Bluetooth-tilkobling

blokkere enheter 93

enhetsadresse 92

enhetssynlighet 90

innstillinger 90

motta data 93

sammenkoble enheter 92

sende data 91

slå på/av 90

bokmerker 84

C

CBS-meldinger 58

chat-tjenester 61, 62

D

datamaskintilkoblinger 95

Se også datatilkoblinger

dataprogrammer 100

datatilkoblinger 88

enhetsoppdateringer 109

kabel 94

PC-tilkobling 95

synkronisering 89

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

128

background image

dato og klokkeslett 97

displayinnstillinger 31, 107

DM (direktemeldinger) 61, 62

DRM 112

E

ekstern postkasse 55

ekstern SIM-modus 93

ekstrautstyr 108

enhetsoppdateringer 109

e-post 54, 57

e-postmeldinger 55

F

fabrikkinnstillinger

gjenopprette 112

feilsøking 116

filbehandling 99

organisere filer 99

sikkerhetskopiere filer 99

fjerne programmer 102

fjernlås

Se låse enhet med SMS

frakoblet-profil 29

G

galleri 77

organisere 77

vise 77

vise bilder 78

vise videoer 78

generell informasjon 10

H

headset 32

hjelpeprogram 10

hurtigbufferminne 83

hurtigvalg 37

høyttaler 30

høyttalertelefon 30

håndleddsstropp 32

I

indikatorer og ikoner 27

innboks

melding 53

innboks, melding 53

Innspilling av videoklipp 75

innstillinger 72, 106, 108

anrop 114

Bluetooth-tilkobling 90

dato og klokkeslett 106

display 107

meldinger 60

nettverk 85

omdirigering av samtaler 115

pakkedata 95

pakkedata-tilgangspunkter 87

podcasting 68

programmer 108

sertifikater 110

språk 107

tilgangspunkter 86, 87

videosenter 82

innstillinger for dato og klokkeslett 106

installere programmer 100

Stikkordregister

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

129

background image

Internett

Se nettleser

J

Java-programmer 100

K

kabeltilkobling 94

kalender 98

verktøylinje 98

kalenderalarm 98

kalkulator 105

kamera

bildemodus 74

indikatorer 71, 76

innspilling 77

sekvensmodus 75

selvutløser 75

sende bilder 74

tilordne bilder til kontakter 74

videomodus 75

klokke 97, 98

angi dato 97

angi klokkeslett 97

klokkealarm 97

klokkeslett og dato 97

konferansesamtaler 36

kontakter 47

bilder i 47

kopiere 26, 49

lagre 47

oversikt 46

redigere 47

ringetoner 48

sende 47

slette 47

standarder 48

synkronisere 89

talesignaler 47

kontaktlinje 28

kopiere innhold 26

L

leser

Se nettleser

lisenser 112

logisk skriving 45

lydmeldinger 51

låsebryter 21

låse enhet med SMS 31

låse tastene 21

låskode 11

M

Mail for Exchange 57

matinger, nyheter 84

mediefelt 25

medier

musikkavspiller 64

musikkspiller 63

RealPlayer 103

medietast 25

meldinger

e-post 55

ikon for innkommende 53

innstillinger 59

mapper for 50

multimedia 53

Stikkordregister

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

130

background image

tale 35

meny 22

minne

tømme 13

minnekort 16, 99

sikkerhetskopiere filer 99

MMS (multimedia message

service) 51, 53, 60

multimediemeldinger 51, 53, 60

musikkavspiller 64

musikkspiller 63

spillelister 65

N

nekte anrop 36

nettleser

bla gjennom sider 83

bokmerker 84

hurtigbufferminne 83

nettverksinnstillinger 85

Nokia Care 25

Nokia Ovi Player 67

Nokia-støtteinformasjon 10

notater 105

nyhetsmating 84

nyhetsmatinger 84

nyttig informasjon 10

O

oppdateringer 11

opphavsrettsbeskyttelse 112

oppringte numre 39

opptaksinnstillinger

i kamera 72

i kameraet 72

ordbok 106

overføre innhold 26

overføre musikk 67

Ovi Musikk 68

Ovi Store 96

P

pakkedatatilkobling

innstillinger 95

tellere 39

tilgangspunkt-innstillinger 87

personlige sertifikater 110

PIN2-kode 11

PIN-kode 11

podcasting 66

innstillinger 68

nedlastinger 70

postkasse

e-post 55

tale 35

presentasjoner, multimedia 53

profiler 63

frakoblede restriksjoner 29

tilpassing 63

programbehandling 100

innstillinger 103

programinnstillinger 108

programmer 100

programvareoppdateringer 11

proxy-innstillinger 88

PUK-koder 11

Stikkordregister

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

131

background image

R

radio

kanaler 71

lytte 70

RealPlayer 103

resirkulering 118

ringetoner 63

S

samtrafikk 85

sanger 63

selvutløser

kamera 75

sendte meldinger, mappe 51

sensorinnstillinger 31

sertifikater 110

sikkerhet

sertifikater 110

sikkerhetskode 11

sikkerhetskopiere enhetsminnet 99

sikkerhetsmodul 112

SIM-kort

fjerne 33

meldinger 58

sette inn 14

SIM-kortsikkerhet 109

skriving 42, 45

slå av lyd 36

SMS (short message service) 51

sperre anrop 115

språkinnstillinger 107

startskjerm 21

Støtte for JME Java-program 100

støtteressurser 10

svare på anrop 36

Symbian-programmer 100

synkronisering av data 89

søke 96

T

taleanrop

Se anrop

talekommandoer 38, 107

Se også taleoppringing

talekontroll 107

taleoppringing 38

tastelås 21

taster og deler 19

tekstmeldinger

innstillinger 59

motta og lese 53

sende 51

SIM-meldinger 58

svare på 53

Telefonkonfigurasjon 26

Telefonoverføring 26

temaer 62

tilgangskoder 11

tilgangspunkter 86

grupper 87

tillatte numre 50

tilpasning 62

tjenestekommandoer 58

tjenestemeldinger 53

toner 63

Stikkordregister

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

132

background image

U

ukesinnstillinger 98

USB-kabeltilkobling 94

utboks, melding 51

V

varslingslys 113

vedlegg 53, 56

verdensur 98

video

overføre videoklipp 82

videoklipp 79

kopiere 26

Mine videoer 81

spille av 81

videosenter

laste ned 79

videostrømmer 81

vise 79

Videosenter 79

virtuelt tastatur 41, 43

volumkontroller 30

W

webleser 83

Z

zooming 76

Stikkordregister

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

133