Nokia 5228 - Om Bluetooth-tilkobling

background image

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible

enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og

bilmonteringssett.
Du kan bruke tilkoblingen til å sende bilder, videoklipp, lydklipp og notater, overføre

filer fra en kompatibel PC og skrive ut bilder på en kompatibel skriver.
Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å

ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand

fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel

vegger eller andre elektroniske enheter.

Tilkobling

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

89

background image

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for

følgende profiler: avansert lyddistribusjon, fjernkontroll for lyd/video, enkel

bildebehandling, enhetsidentifikasjon, ekstern pålogging, filoverføring, generisk

lyd-/videodistribusjon, generisk objektendring, håndfri, headset, object push,

telefonboktilgang, SIM-tilgang og direkteavspilling av stereolyd. Hvis du vil sikre

funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør

du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt

med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne

enheten.
Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og

reduserer batterilevetiden.
Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.