Nokia 5228 - PC-tilkoblinger

background image

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-

tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel

overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.
Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du Ovi Suite-modus.
Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.