Nokia 5228 - USB

background image

USB

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB.
Hvis du vil at enheten skal spørre om hva tilkoblingen skal

brukes til hver gang en kompatibel datakabel kobles til,

velger du Spør ved tilkobling > Ja.
Hvis valget Spør ved tilkobling er deaktivert eller du

ønsker å endre modus under en aktiv tilkobling, velger du

Tilkoblingsmodus for USB og blant følgende:
Ovi Suite — Bruk PC-programmene fra Nokia, for

eksempel Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og

en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder med en kompatibel

skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia

Ovi Player eller Windows Media Player.

Tilkobling

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

94