Nokia 5228 - Endre utseendet til enheten

background image

Tilpass enheten

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

62

background image

Hvis du vil endre utseendet til startskjermen, velger du Tema startskj..
Hvis du ønsker et bakgrunnsbilde eller en bildepresentasjon av forskjellige bilder

som bakgrunn på startskjermen, velger du Bakgrunnsbilde > Bilde eller

Lysbildefremvisning.
Hvis du vil endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop, velger

du Anropsbilde.