Nokia 5228 - Ustawienia Centrum wideo

background image

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz Opcje > Ustawienia i jedną

z następujących opcji:
Wybór usług wideo — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w

aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić

szczegóły usługi wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych

fabrycznie.

Ustawienia połączenia — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do

połączenia transmisji danych, wybierz Połączenie sieciowe. Aby wybierać

połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera

połączenie sieciowe, wybierz Zawsze pytaj.
Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz Potwierdź użycie GPRS.
Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz Potwierdź roaming.

Kontrola rodzicielska — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo.

Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie

ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345. W usługach typu wideo na

Centrum wideo Nokia

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

86

background image

żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony

przez użytkownika, są ukryte.

Preferowana pamięć — Określ, czy pobrane pliki wideo mają być zapisywane

w pamięci urządzenia, czy na kompatybilnej karcie pamięci.

Miniatury — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach

wideo.

13. Internet

Przeglądarka internetowa — informacje

- wybierz opcję Menu > Internet > Internet.

Dostęp do najnowszych wiadomości i ulubionych witryn internetowych.

Zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie

stron internetowych.
Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać

skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z

siecią.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz Menu > Internet > Internet.
Przechodzenie do witryny internetowej — Wybierz pasek adresu

internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz .

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek

adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze

poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie — Stuknij dwukrotnie w ekran.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania

danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych,

wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.