Nokia 5228 - Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

background image

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie

wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich

warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji

grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach

tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych.

Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

132

background image

dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia

kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie

zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem

łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny,

w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali.

Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa

zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym

gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można

bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.