Nokia 5228 - Recykling

background image

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do

specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu

zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia

można znaleźć na stronach www.nokia.com/werecycle, lub dołączone do

urządzenia mobilnego, nokia.mobi/werecycle.