Nokia 5228 - Klawisz multimediów

background image

Klawisz multimediów

Aby otworzyć aplikacje, takie jak odtwarzacz muzyki lub

przeglądarka, dotknij klawisza multimediów ( ), aby

otworzyć pasek multimediów, a następnie wybierz

aplikację.