Nokia 5228 - Zestaw słuchawkowy

background image

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub

kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu

słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być

ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli

może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał,

ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV

nie podłączaj żadnego źródła napięcia.
Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy

lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone

przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem,

zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Twoje urządzenie

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

32