Nokia 5228 - Ustawienia akcesoriów

background image

Ustawienia akcesoriów

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria.
Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do

urządzenia.
Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:
Profil domyślny — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym

podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.

Odbiór samoczynny — Zdecyduj, czy chcesz włączyć automatyczne odbieranie

połączeń po 5 sekundach. Po wybraniu ustawienia dzwonka Krótki dźwięk lub

Bez dźwięku odbiór samoczynny jest wyłączany.

Światła — Zdecyduj, czy podświetlenie ma pozostać włączone po upływie

określonego czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.