Nokia 5228 - Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

background image

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Wybierz Menu > Wiadomości i Opcje > Wiadomości SIM.
Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu

w urządzeniu.

Wiadomości

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

60

background image

1. Wybierz Opcje > Zaznacz/Usuń zaznacz. > Zaznacz lub Zaznacz wszystko,

aby oznaczyć wiadomości.

2. Wybierz Opcje > Kopiuj. Pojawi się lista folderów.
3. Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz folder. Otwórz folder, aby przejrzeć

skopiowane wiadomości.