Nokia 5228 - Memorarea și editarea numelor și numerelor

background image

Memorarea și editarea numelor și numerelor

1. Pentru a adăuga un contact nou la lista de contacte, selectați .
2. Atingeți un câmp pentru a introduce informații în câmpul respectiv. Pentru a

închide câmpul de introducere a textului, selectați . Completați câmpurile

dorite și selectați Realizat.

Pentru a edita contacte, selectați un contact și Opțiuni > Editare.