Nokia 5228 - Dvs. în imagine – autodeclanșator

background image

Dvs. în imagine – autodeclanșator

Utilizați autodeclanșatorul pentru a întârzia fotografierea astfel încât să puteți

apărea și Dvs. în imagine.
Pentru a seta intervalul de întârziere a autodeclanșatorului, selectați > și

intervalul de întârziere necesar înainte de fotografiere.
Pentru a activa autodeclanșatorul, selectați Activare. Pictograma cronometru de

pe ecran este afișată cu intermitență și timpul rămas se afișează cât timp merge

cronometrul. Aparatul foto-video captează imaginea după ce s-a scurs perioada de

întârziere selectată.
Pentru a dezactiva autodeclanșatorul, selectați > > .

Indicaţie: Selectați 2 secunde pentru a stabiliza aparatul în momentul

fotografierii.