Nokia 5228 - Reciclare

background image

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatoarele, precum și

ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea

eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați

informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre modalitățile de

reciclare a produselor Dvs. Nokia, la www.nokia.com/werecycle sau (cu un aparat

mobil) la nokia.mobi/werecycle.