Nokia 5228 - Nastavenie času a dátumu

background image

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku Menu > Aplikácie > Hodiny.
Vyberte položky Voľby > Nastavenia a jednu z uvedených možností:
Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky

aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).