Nokia 5228 - Zobrazenia kalendára

background image

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh,

vyberte položku Voľby > Zmeniť prehľad a požadovaný prehľad.
Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení

kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku

Voľby > Nastavenia.

Iné aplikácie

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

101

background image

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku Voľby > Ísť na dátum.