Nokia 5228 - RealPlayer – panel s nástrojmi

background image

RealPlayer – panel s nástrojmi

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k

dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

Poslať — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.

Prehrať — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.

Vymazať — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.

Odstrániť — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných

súborov.