Nokia 5228 - Recyklovanie

background image

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené

zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej

likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o vplyve produktov

na životné prostredie a o recyklácii produktov Nokia nájdete na stránkach:

www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke

nokia.mobi/werecycle.