Nokia 5228 - Prehliadanie webu

background image

Internet

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

85

background image

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste

pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa

vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do

vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste

pristupovali.
Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte — Vyberte ikonu > > Súkromie >

Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť.