Nokia 5228 - Kopírovanie kontaktov

background image

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená

a čísla z karty SIM do prístroja.
Kopírovanie spustíte výberom položky OK.
Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku

Zruš. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov.

Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku OK. Otvorí sa zoznam kontaktov a

mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Kontakty

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

49