Nokia 5228 - Ukladanie a úprava mien a čísel

background image

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku .
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť,

vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku Hotovo.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvoľte položku Voľby >

Upraviť.