Nokia 5228 - Presmerovanie hovorov

background image

Presmerovanie hovorov

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie >

Presmerovanie.
Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do

odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od

poskytovateľa služieb.
1. Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak

chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku Hovory >

Všetky hovory.

2. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku Aktivovať.
3. Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku Do

hlasovej schránky.

4. Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku Na iné číslo a

zadajte požadované číslo alebo výberom položky Nájdi vyhľadajte číslo uložené

v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú

presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol

.