Nokia 5228 - Bezpečnostný modul

background image

Bezpečnostný modul
Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Správa telefónu >

Ochranné nast. > Ochranný modul.
Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte

ho zo zoznamu.
Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku

Voľby > Ochranné detaily.