Nokia 5228 - Nastavenia displeja

background image

Nastavenia displeja

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Displej.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
Jas — Nastavte jas displeja prístroja.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po

zapnutí prístroja.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane

podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.