Nokia 5228 - O vašom prístroji

background image

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900

MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a

VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa

služieb.

Ochrana

background image

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom

prístroji.