Nokia 5228 - Tradičné písanie textu

background image

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky

zobrazené na tlačidle.
Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve

napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste

nemuseli čakať), a zadajte písmeno.
Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo 0. Troma klepnutiami na tlačidlo 0

presuniete kurzor na nový riadok.