Nokia 5228 - Administratívne nastavenia

background image

Administratívne nastavenia

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr.

nast..