Nokia 5228 - Režim vzdialenej karty SIM

background image

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth.
Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s

vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri

párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako

autorizované.
Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta,

aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM

v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.
Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je

zobrazený nápis Vzdialený režim SIM. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o

Prepojenie

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

96

background image

čom informuje symbol v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete

využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.
Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a

prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva,

napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať

žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak

chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim

vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním

odblokovacieho kódu.
Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku

Skončiť režim vzdial. SIM.