Nokia 5228 - Spojenia s počítačom

background image

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu

s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi

Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do

kompatibilného počítača a naopak.
Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku Režim

Ovi Suite.
Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite

www.ovi.com.