Nokia 5228 - Mail for Exchange

background image

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho

prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať

prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a

odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné

informácie.

ActiveSync
Použitie aplikácia Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu

informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft

Exchange.
Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft

Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for

Exchange aktivovanú pre vaše konto.
Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto

informácie:
● Firemné e-mailové ID
● Používateľské meno vašej firemnej siete
● Heslo vašej firemnej siete
● Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
● Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno

potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne

informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Správy

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

58

background image

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie

blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor

IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.
Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v

nastaveniach aplikácie Správy.